Bioresonantie

Wat is bioresonantie?

Bioresonantie is pijnloos en stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Overal in de natuur komen trillingen (resonanties) voor, denk hierbij bijvoorbeeld aan: aardbevingen, geluid, licht, radiogolven of de oudste vorm van bioresonantie het zonlicht. 
Het zonlicht op onze huid zorgt er voor dat er reacties in gang worden gezet. De reden daarvoor is echter niet de opwarming van de huid, maar het ultraviolette deel van het zonlicht.Ultraviolet licht is in staat pigmentvorming op gang te brengen. In onze huid is een reactiesysteem geïntegreerd dat bij die frequenties van het zonlicht de huid verkleurt. Pigment vorming in de huid is slechts één van de reacties die door het zonlicht worden veroorzaakt. Zo wordt bijvoorbeeld ook de productie van vitamine D op gang gebracht.

Het is begrijpelijk dat er naast de smalle frequentie van het zonlicht ook andere frequenties bestaan die hun eigen reacties teweegbrengen.

Het was Paul Schmidt die reeds in 1976 deze samenhang zag. Hij legde daarmee de grondslag voor de exogene (van buitenaf inwerkende) bioresonantie, die tegenwoordig zijn naam draagt.

Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’, wat meetrillen betekent.  Wanneer een lichaam uit balans is, ofwel verkeerde trillingen heeft, stroomt de energie niet goed door. Het gevolg hiervan is dat organen niet meer optimaal werken. Met aangepaste lichaamseigen trillingen beïnvloedt het bioresonantie apparaat lichamelijke processen, zowel bij kinderen als bij volwassen en ook dieren.

Scroll naar top